čtvrtek 19. října 2017

Tereziánské babí léto

https://youtu.be/1hrppV1fMiQ

VÍCE VIDEÍ ZE ZAHRADY ZDE

Ten název mne zaujal a tak jsem zjišťovala dál...

Babí léto lze rozdělit do několika období. Prvním obdobím babího léta je mariánské léto (mariánské pozdní léto). Je to období s výraznější teplotní amplitudou. Pod tímto starým lidovým označením se skrývá pravidelně se opakující několikadenní slunečné, teplé období ve dnech od poloviny první zářijové dekády až po dny na jejím konci. Na tuto část babího léta navazuje další období, které se označuje jako ludmilsko-matoušské pozdní léto. Většinou je datováno na období od dnů na konci prvé zářijové dekády až po dny v polovině poslední zářijové dekády. Toto období je charakteristické nejnápadnějšími a nejvýraznějšími teplotní výkyvy (výskyty poklesů a vzestupů teplot) v dlouhodobém průměru. Třetím obdobím babího léta lze označit léto svatého Václava čili svatováclavské babí léto. Svatováclavské léto nastupuje většinou ve dnech v polovině poslední zářijové dekády a trvá až po dny kolem poloviny první říjnové dekády. Další částí babího léta je léto svaté Terezie neboli tereziánské babí léto. Toto období je z dlouhodobého pohledu datováno od poloviny první říjnové dekády až po dny na přelomu druhé a třetí dekády října. Pro tereziánské léto je charakteristické, že je z důvodu zkracujícího se dne doprovázeno hustými ranními a večerními mlhami a menší dobou slunečního záření, což má za následek zvyšující se četnost mrazíků a mrazů. Ve dnech na přelomu druhé a třetí říjnové dekády až po poslední dny října se v dlouhodobém průměru dostavuje výrazně chladnější počasí, tzv. šimonská chladna. Tímto časovým úsekem začíná již povětrnostně méně příznivé období plného podzimu, pro který je příznačný zvýšený výskyt sychravých chladných a větrných dnů, nočních mrazíků, mrazů, mlh, jíní a jinovatek. Podle dlouhodobého průměrného vývoje počasí šimonská chladna na konci října jsou vystřídáná novým obdobím, kterému se v lidovém prostředí řiká malé babí léto, malé léto nebo též léto Všech svatých. Malé babí léto se většinou dostavuje od posledních říjnových dnů až po dny na konci prvé listopadové dekády. Je pro něj příznačné poměrné teplé mlhavé počasí a přes den, po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti, i slunné počasí. Tímto obdobím lze uzavřít část roku, které nazýváme babí léto.Zdroj: Zdeněk Vašků, Velký pranostikon, Academia, Praha 1998 .

Jsem moc ráda ,že jsme se ho dočkali a ještě si užili pár dní jen tak v tričku .

                                           Milujte svoji zahradu,krásný den!
Žádné komentáře:

Okomentovat

Předem si dovoluji poděkovat za Váš komentář.Nevkládejte sem prosím dotazy.V tom případě klidně použijte kontaktní formulář.Funguje to ☺.